ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на предоставяните от  Мегамаркет ЕООД -  rupite.com услуги и продукти


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Мегамаркет ЕООД предоставя услуги и продукти на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://rupite.com и информативен сайт https://rupite.com .
Тези условия обвързват всички потребители. С потвърждаването на Съгласие с общите условия на сайта и съгласие за обработка на лични данни клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Без да се маркира Съгласието не може да се продължи и не може да бъде направена поръчка на сайта.

Описване на полследователността за създаване на поръчка през https://rupite.com.

Преди да започнем с разглеждането и поръчването в магазина е важно да отбележим,

Цените в магазина са с Включен ДДС
и при покупка винаги се издава Данъчна фактура с ДДС.
Мегамаркет ЕООД е регистрирана по ДДС от 2008г.


Покупка в три стъпки

I. Запознаване - Търсене - Разглеждане
1.1 Разглеждане на предлаганите продукти е лесно и много бързо благодарение на съвременните технологии които сами разработваме и развиваме сме една идея по добри от всички в момента масови интернет магазини в ЕС.

- възможност за Търсене на продукти
- изписваме в полето думата потвърждаваме с Enter или с кликане върху символа с лупата

II. Преминаваме към поръчка попълване на данни адрес за доставка и съгласие с общите условия на сайта
2.1 Ако сме избрали конкретен продукт имаме възможност с кликане върху бутона Добавяне в кошницата да добавим продукт за поръчка тук има възможност да променим броя на желания продукт,
евентуално вариант при наличие на различни варианти
появаява се съдържанието на кошницата с всички избрани продукти до момента имаме две възможности да продължим с избора на продукти или да преминем към поръчка с натискането на бутона поръчка

Тук е важно да отбележим, че в прегледа на кошницата имаме възможност да премахнем даден продукт, да увеличим или намалим броя на желания/те продукти.
Срещу името на продукта стои броя, а Цената е винаги общата сума включваща брой продукти по единична цена.
По надолу виждаме Общата сума с ДДС за всички продукти в кошницата, цена за доставка стойността на ДДС и най отдолу е Всичко общо за плащане. Това е цялата сума която очакваме от вас.


продължаваме с бутона поръчка
от ляво виждаме възможност да се въведат данни за точен адрес за доставка, а от дясно имаме преглед на поръчката тук имаме възможност на корекция на броя на продуктите, при желание за премахване
изцяло на даден продукт е необходимо да отидем в кошницата и с бутон премахване да премахнем продукта

попълваме внимателно данните за адрес на доставка
следва бутон напред

тук има две задължителни полета за съгласие

1. Безплатна доставка, ако адреса е с наличие на офис на куриерска фирма, ако няма офис е необходимо допълнително споразумение за цена за доставка, обикновено 50% от куриерската услуга сумата ще бъде договорена след
проверка за цена за което ще получите допълнително уведомление. Разбира се имате възможност и сами да организирате доставката си от най близкия до вас куриерски офис за което трябва да ни уведомите писменно.
2. Потвърждение за съгласие с общите условия на сайта и обработка на лични данни които са описани подробно https://rupite.com/agb и https://rupite.com/politika-za-zashtita-na-lichni-danni и
https://rupite.com/upravlenie-na-lichni-danni

Плащане на поръчки направени на сайта са само по банков път

III. Данни за фактура - Преглед на поръчката - Поръчка
Малко по надолу следва поле със свободен текст за Допълнителна информация от ваша страна и данни за фактура.
Данни за фактура се попълват само при първа покупка при последващи покупки е достатъчен само ЕИК номер

Бутон Поръчвам

с натискане на бутона поръчката е генерирана и вие виждате на екрана номер на поръчка адрес за доставка.
Ако сте въвели правилен email ще получите така генерираната поръчка на emaila

ако по някаква причина не получите меййл, моля уведомете ни!


След обработване на поръчката ще получите проформа за плащане
Ако е отдалечен регион и допълнителна сума за куриерски услуги!!!

Следва очакваме плащане от ваша страна.
След получаване на плащането по банка се активира срока за доставка който е между 3 до 10 работни дни в зависимост от сложността на доставка.

Ако желаете промяна по така направената поръчка или отказ моля уведомете ни незабавно по email или тел.

След получаване на продуктите имате възможност до 30дни да върнете обратно в склада закупените продукти и да получите заплатената сума от вас, като за целта е необходимо
да заплатите за куриерската услуга и съблюдавате продуктите да запазят същия търговски
вид както бихте искали и вие да получите при покупка.

Запознайте се внимателно с по долу изложените общи условия


2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на https://rupite.com,
съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга предоставена информация.
Описани подробно в началната страница За клиента - Управление на лични данни и Политика за защита на лични данни

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на https://rupite.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ предлаганите продукти на Мегамаркет ЕООД.
4. . Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор?
5. Мегамаркет ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ
уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен
адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Мегамаркет ЕООД,
клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

IV. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.
Мегамаркет ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице.
Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Мегамаркет ЕООД.
В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,
Мегамаркет ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Мегамаркет ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка,
изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Мегамаркет ЕООД
не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.
За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу,
отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,
Мегамаркет ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока,
ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.
В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни
центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.


V. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до Адреса посочен от клиента в поръчката Транспортът в рамките на България с наличен куриерски офис в населеното място е безплатен.
В случай, че стоките се изпращат в отдалечен район на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички допълнителни разходи, свързани с доставката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина https://rupite.com.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Мегамаркет ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата https://rupite.com.
Плащане по банка на

Мегамаркет ЕООД
IBAN: BG22STSA93000028960402
BIC: STSABGSF
БАНКА ДСК-ЦУ
номер. на поръчка или номер проформа или номер на фактура - дата на документа14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Мегамаркет ЕООД се задължава при ползване на услуги и продуктите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление,
към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Мегамаркет ЕООД услуги и продукти;
• да уведомява незабавно Мегамаркет ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги и продукти;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали,
съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране
на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и
възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Мегамаркет ЕООД

15. Мегамаркет ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги и продукти.
16. Мегамаркет ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://rupite.com.
17. Мегамаркет ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услуги и продуктите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Мегамаркет ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги и продукти във връзка с ползването на сайта. Мегамаркет ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услуги и продуктите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://rupite.com.
17а. Мегамаркет ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни,
произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги и продукти.
Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Мегамаркет ЕООД във връзка с ползването на услуги и продуктите от потребителите,
не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Мегамаркет ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

 


21. Мегамаркет ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Мегамаркет ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,
случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги и продуктите извън контрола на Мегамаркет ЕООД

22. Мегамаркет ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове,
които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя,
като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва,
информацията, която ползва и записва и други.


VIII. ЛИЧНИ ДАННИ


23 Мегамаркет ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани
до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Мегамаркет ЕООД
защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това
задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Мегамаркет ЕООД може да
използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство,
приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а Мегамаркет ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества,
физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,
които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Мегамаркет ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Мегамаркет ЕООД ,
което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и продукти и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.
Мегамаркет ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува
съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените,
то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Мегамаркет ЕООД има право веднага
да спре или прекрати предоставянето на услуги и продуктите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата https://rupite.com на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина https://rupite.com е собственост на Мегамаркет ЕООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.
В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове,
породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване
на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Мегамаркет ЕООД, съобразно българското законодателство.